Διοργανώνουμε σεμινάρια internet marketing και online επιχειρηματικότητας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις, όπως επίσης και διαδικτυακά.
Βρείτε παρακάτω το επόμενο και εξασφαλίστε τη θέση σας.
Σεμινάριο Internet Marketing για επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες 

Σεμινάριο online επιχειρηματικότητας για άτομα που δεν έχουν ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις και θέλουν να χρησιμοποιήσουν το internet για να αποκτήσουν εισόδημα.